Magma Geopark

Nyheter

For nesten en milliard år siden var området som i dag er Magma Geopark ca. 20 kilometer under jordens overflate. Varm magma begynte å størkne i dypet og delte seg inn i en rekke bergarter, hvorav noen er lagdelte. På Storeknuten kan du kan få sett nærmere på den største lagdelte intrusjonen i Vest-Europa.

Stien til Storeknuten passerer velutviklede lag med bergarter som tilhører Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Hvert lag representerer krystallisasjonsfronten som var plassert i bunnen av magmakammeret for 926 millioner år siden. Mens det stivnet, falt deler av taket på magmakammeret av og sank til gulvet der de ble oppslukt av den fremadgående krystallisasjonsfronten. Disse blokkene som er blitt «begravd» i andre bergarter kalles inklusjoner.

Her https://youtu.be/6fnSDhBCJH0