Magma Geopark

Nyheter

Et masterstudium om regenerering av landlige områder ved bruk av kultur- og naturarv

Ruritage-prosjektet arrangerer et profesjonelt studium på master nivå om ‘Bærekraftige strategier for regenerering av landlige områder’. Studiet er åpent for alle som vil lære mer om hvordan man kan regenerere landlige områder gjennom arv. Kurset retter seg spesielt mot utøvere som planleggere, tjenestemenn, frivillige organisasjoner og ansatte i lokale utviklingsselskaper.  

Målet er å gi studentene den nødvendige kunnskapen, ferdighetene og verktøyene for å håndtere kultur- og naturlig arv på en bærekraftig og effektiv måte for å regenerere landlige territorier og samfunn. Det vil være både fysiske møter og workshops samt e-læringsmoduler. Kursene arrangeres i fellesskap av Universitetet i Bologna og Polytechnic University of Turin. 

Flere RURITAGE-partnere vil ha en aktiv rolle i studieimplementeringen, enten i form av undervisning i dedikerte moduler eller som verter for studentene for opplærings- og praksis muligheter.