Magma Geopark

Nyheter

Første nettverksmøte i GEOfood

25. august vil vi arrangere vårt første nettverksmøte i vår nye satsing på lokalmat i geoparken; GEOfood. All mat som dyrkes, avles og produseres i det unike landskapet i Magma UNESCO Global Geopark regnes som GEOfood. På dette møtet er både eksisterende og potensielle nye produsenter og partnere invitert, og vi håper på mange gode innspill og smittende positivitet for fremtidens samarbeid og muligheter. Møtet blir holdt på Hellerstunet i Lund, og vil avsluttes med en arbeidsøkt der deltakerne bes tenke gjennom følgende spørsmål:

    • Hva betyr GEOfood for deg?

    • Hva ønsker du at nettverket skal bidra med for deg?

    • Hvordan vil du bidra i nettverket?

    • Hvilke tanker har du om et eventuelt matutsalg?

Vi gleder oss!