Magma Geopark

Nyheter

G​EOfood godkjent som offisielt varemerke

Magma UNESCO Global Geopark har gleden av å dele at GEOfood endelig ​har blitt godkjent som et offisielt europeisk varemerke fra European Intellectual Property Office!

Det har vært en lang reise fra 2015. Det​har blitt lagt ned mye arbeid, mange presentasjoner har blitt holdt på internasjonale konferanser og vi har deltatt i mange diskusjoner – og endelig er merket offisielt ​og unikt i Europa.

Alle UNESCO Global Geoparker kan be om å få dette merket til sine lokale produsenter hvis de oppfyller kravene. GEOfood-merket garanterer lokal kvalitet, respekt ​for miljøet og god pedagogisk-turistisk praksis innen lokalbefolkningen!