Magma Geopark

Active projects NO

GEOfood-prosjektet ble finansiert av Norden Fund-KreaNord-programmet i mars 2014 til juni 2016. Prosjektets mål var å øke lokal mat som en unik Geopark-opplevelse, verdsette de lokale små og mellomstore bedriftene i mat og turistsektoren i Norden og fremme kreative næringer. Prosjektet har også arbeidet for å utvide geoparkenes tilbud til turister med spesialiserte pakker, inkludert lokal mat og gjøre geoparkene mer synlige ved å utvikle et skreddersydd bookingsystem. Et av de viktigste resultatene av dette prosjektet var etableringen av offisielle kriterier for å utvikle lokal mat og støtte lokal virksomhet til UNESCO Global Geoparks (UGG). GEOfood er nå det offisielle merket på lokal mat produsert og bearbeidet i europeiske UNESCO geoparker, er nå vedtatt av 7 UGG og vil bli implementert videre. Magma UNESCO Global Geopark var leder for prosjektet. Partnerne: Odsherred Global Geopark (Danmark), Rokua Global Geopark (Finland), Reykjanes Geopark Project (Island). Tilknyttede partnere: Stonehammer Global Geopark (Canada), Fernando de Noronha Aspiring Geopark (Brasil), Shetland Global Geopark (Skottland) and Subbeticas Global Geopark (Spania).