Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Geofood er blitt anerkjent som det beste prosjektet 2021 av IGCP!


Geofood er blitt anerkjent som det beste prosjektet 2021 av IGCP!

I løpet av de siste 20 årene har begrepet UNESCO Global Geoparks endret måten geologi og geologisk arv blir sett på av allmennheten. Geologisk arv er ikke lenger begrenset til spesifikke geosites, det har blitt drivkraften bak lokal bærekraftig utvikling, sammen med andre natur- og kulturelle verdier. I denne sammenheng ble GEOfood opprettet som en internasjonal bevegelse som fremmer forbindelsene mellom lokal mat og geologisk arv, slik at disse kan brukes til å styrke bærekraftig utvikling i UNESCOs globale geoparker. GEOfood har som mål å øke bevisstheten om geologisk arv og dens tilknytning til lokal matproduksjon og folks levebrød. GEOfood-produkter er merket for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på den sterke sammenhengen mellom matproduksjon og geologisk mangfold. Dette prosjektet foreslår en vitenskapelig tilnærming til GEOfood, med utgangspunkt i sammenhengen mellom geologisk arv, geo mangfold, økosystemtjenester, matproduksjon og bærekraftig utvikling. Basert på dette studiet vil prosjektet etablere metoder for GEOfood-vurdering, implementering og resultater. Det vil bli laget prosedyrer, retningslinjer, trykte materialer og andre verktøy for å implementere konseptet i mer enn 26 områder rundt om i verden. Resultatene vil deretter bli analysert og spredt i det vitenskapelige samfunnet så vel som i de internasjonale nettverkene til UNESCO Global Geopark.

Prosjektet «GEOfood for bærekraftig utvikling i UNESCOs globale geoparker» -prosjekt mottok IGCPs Council «Special Award» ..

Publisert

16/03/2021