Magma Geopark

Nyheter

GEOfood-initiativet


GEOfood-initiativet
GEOfood-initiativet, ledet av Magma Geopark (Norge), er basert på viktigheten av at bærekraftige lokale matprodusenter og restauranter støtter opp om sine UNESCO Globale Geoparker (merket kan bare brukes i disse territoriene) ved å utvikle de lokale nettverk.
Dette med søkelys på å få fram de gode historiene knyttet til geologisk mangfold, natur, mat og kultur.
Dette skaper nye turistmuligheter knyttet til disse særegne, unike historier.
For å få disse historiene fram i lyset fikk Magma Geopark, sammen med partnerne Færøyenes geologiske undersøkelse, Katla UNESCO globale geopark og Visitt Grønland bevilget prosjektmidler fra NORA (Nord-atlantisk samarbeid).
Målet med samarbeidet var å styrke kunnskapen om hvor viktig fortellinger fra lokalsamfunn er, som en del av vår immateriell arv og som vi må ta vare på. Videre bidrar bruk av lokal tradisjonell mat i restauranter til en CO2-reduksjon som hjelper til med å bekjempe klimaendringer.
Gjennom prosjektet er det blitt laget videoer og en bok med en samling historier fra disse unike steder!

Publisert

20/10/2022