Magma Geopark

Nyheter

Global Geopark Network presenterer: den første Film Festival!

Er du en filmskaper som jobber eller bor i kommunene Eigersund, Flekkefjord, Lund, Bjerkreim eller Sokndal? Vil du fortelle en historie relatert til det fantastiske og unike stedet du bor? Vi ser etter deg!

Det internasjonale nettverket av UNESCO Globale Geoparker, bestående av 147 parker i 41 land, inviterer til filmfestival! Festivalen har valgt følgende tema: bevaring av kulturminner, geologi- og kulturarv, utdanning, forskning/innovasjon, reduksjon av fattigdom og bærekraftig utvikling. Det vil i år også være et spesielt fokus på likestilling.

Interessert? Ta kontakt med Magma Geopark på post@magmageopark.com.