Magma Geopark

Nyheter

MAGMA GEOPARK AS SØKER NY DAGLIG LEDER


MAGMA GEOPARK AS SØKER NY DAGLIG LEDER

Vi søker ny daglig leder som kan være med å videreutvikle Magma Geopark AS og bidra til økt lokal verdiskaping.Vi ønsker en samfunnsengasjert og resultatorientert daglig leder som, i samarbeid med ansatte og styret, vil ivareta og utvikle Magma Geopark AS sin posisjon innen bl.a. forskning, turisme og lokal matproduksjon (GEOfood).

Om oss

Magma Geopark AS ble etablert i 2009 og har 1,9 faste stillinger og 1 kontraktstilling knyttet til prosjekter. Hovedkontoret er i Egersund, men Magma Geopark AS vil også ha tilgjengelig kontor i Jøssingfjord Vitensenter som forventes å åpne sommeren 2022.

Magma Geopark AS har UNESCO status og er et geografisk bestemt området med unik geologi, som er av internasjonal betydning, og som omfatter kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund og Sokndal. Hele området har blitt formet av smeltet stein, dypt inne i jorden for ca. 930 millioner år siden, se www.magmageopark.no

Magma Geopark AS er del av et nettverk som består av mer enn 140 UNESCO Globale Geoparker i 40 ulike land og på 5 kontinenter, og representanter fra disse møtes jevnlig, se https://magmageopark.no/nb/unesco-no/hva-er-en-geopark/

Magma Geopark AS arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og har ansvar for flere pågående prosjekter knyttet opp mot bl.a. forskning, undervisning, kulturarv, bærekraft, turisme og lokal matproduksjon m.v., se https://magmageopark.no/nb/om/prosjekter/ for mer info.

Magma Geopark AS finansieres over statsbudsjettet, fylkeskommunene Rogaland og Agder og kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund og Sokndal samt via prosjekter i EU og Norge.

Arbeid og ansvarsoppgaver:

 • Skape visjoner og målrettet utvikling for Magma Geopark AS i samarbeid med de ansatte.
 • Ansvar for planarbeid, søknader, rapporter og prosjekter.
 • Opprettholde og styrke dialog med samarbeidspartnere i og utenfor regionen / internasjonalt, samt synliggjøre verdiskaping og bærekraft i regionen gjennom prosjekter knyttet opp mot bl.a. forskning, reiseliv og lokal matproduksjon.
 • Sikre Magma Geopark AS sin økonomi gjennom god økonomistyring og utnytting av tilgjengelige ressurser.
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil være ca. 40% administrasjon og ca. 60 prosjektrelatert.

Ønskede kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Fagkompetanse / relevant utdanning innen ledelse, prosjektarbeid og reiseliv.
 • Dokumentert leder- og prosjekterfaring.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å lede medarbeiderne mot felles mål.
 • Vilje og evne til å vedlikeholde og utvikle relasjoner i nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

En utfordrende jobb med spennende oppgaver

 • En selvstendig jobb med mulighet for å prege Magma Geopark AS sin framtidige utvikling.
 • Dyktige og entusiastiske medarbeidere.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Pensjonsordning KLP.
 • Arbeidssted i Egersund.

Stillingen innebærer reisevirksomhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist: 15. august 2021.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Magma Geopark AS – Elisabeth Støylen, tlf.nr. 464 15 634, eller fungerende daglig leder Karl Johan Engelhart Olsen, tlf.nr. 406 10 512.

Søknad med CV sendes på e-post til: elisabethstoylen@gmail.com

Publisert

06/08/2021