Magma Geopark

Nyheter

Magma geopark jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering

Magma geopark AS er i en prosess hvor målet er å bli sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift. Dette innebærer at vi vil jobbe mer systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om å innføre rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler også i stor grad om hvordan vi gjør innkjøpene våre og hvilke krav vi stiller til produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret ved å redusere våre miljøpåvirkninger i størst mulig grad. Av den grunn henvender vi oss til alle våre eiere og partnere, med en oppfordring om at også deres bedrift skal ta samme ansvar og bli miljøsertifisert, dersom dere da ikke allerede er det. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Magma Geopark AS vil ved fremtidige innkjøp og samarbeid, i størst mulig grad velge miljøsertifiserte leverandører og partnere.

Dersom dere ønsker informasjon rundt Miljøtårnsertifisering, les mer her eller ta kontakt med dem på mail.

Du kan også ta kontakt med oss i Magma.