Magma Geopark

Nyheter

Magma signerte kontrakt med Future Food Institute

Magma Geopark har signert en kontrakt med Future Food Institute, som er en del av det globale nettverket Future Food. Nettverket fokuserer på utdanning og innovasjon i de globale matsystemene.

Future Food er et inkluderende nettverk og en inspirasjonsplattform som jobber mot positiv endring i det globale matsystemet, på en gründermessig måte. I kjernen av nettverket er «Instituttet» – et senter for kompetanseheving innen matintelligens og en treningsplattform for fremtidige ledere i økosystemet for matinnovasjon.

Organisasjonen har kartlagt seks områder som de anser for å være hovedforsknings-, prototyping- og framsynsfokus: miljø, produksjon, tilgang, næring, spisestil og bevissthet.

Mer spesifikke samarbeidsområder vil bli definert og oppdatert i våre kanaler. Følg med!