Magma Geopark

Nyheter

Micro E-læringsplattform-Motimate


Micro E-læringsplattform-Motimate
Micro E-Learning-plattformen er utviklet innenfor rammen av RURITAGE, med støtte fra prosjektet UNESCO2030 og kommunene i Magma geopark. Motimate er et interaktivt verktøy som lar lokale turistleverandører og andre interesserte lære seg mer om Geoparken og området. Innholdet er utviklet og utvikles videre av eksperter og inkluderer bl.a. informasjon om turiststrategier for de som jobber innen turistnæringen i området. Det utvikles informasjon bl.a. om området Magma Geopark sin natur, geologi og biologisk mangfold, Geoparkens nettverk, om gjestfrihet og guideteknikker og FNs bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling. 
 
Målgruppen er de som er involvert i turisme, lokale innbyggere, lokale reiselivsleverandører, alle som er interessert i å bli bedre kjent med området og forstå hva en UNESCO Global Geopark er. Motimatene gir informasjon og opplæring om geoparkenes naturarv, strategiene som er vedtatt for bærekraftig utvikling og for å informere guider i geoparken (et eget guidekurs vil bli holdt dels online og dels fysisk i mitten av mars). Dette er første gangen at Geoparken og geoparkens kommuner samarbeider om et felles pedagogisk nettilbud som er åpent og gratis for alle, med mål om å få Geoparkens natur og kulturarv bedre kjent og delt med alle. Plattformen bidrar til RURITAGE-sin action plan takket være dens kapasitet i å øke bevisstheten om natur- og kulturarven i området, slik at innbyggere og beslutningstakere kan oppdage Geoparkens potensiale og bli inspirert til innovative kulturarvbaserte regenerative handlinger. 

Publisert

14/02/2022