Magma Geopark

Nyheter

Norge Mining og Magma Geopark skriver samarbeidskontrakt

Magma Geopark er et geografisk område med en geologi som har en stor internasjonal betydning, anerkjent av UNESCO, og der bærekraftig utvikling spiller en viktig rolle. Magma Geopark er i et nettverk av mer enn 160 UNESCOs globale geoparker i 44 forskjellige land på 5 kontinent hvorav mange av dem har erfaring med hvilke problemer gruvedrift kan være for naturen, miljøet og lokalbefolkning.

Norge Minings visjon er å bli en global leder innen innkjøp og utvikling av verdifulle mineraler ved hjelp av moderne og sensitive gruvedriftsmetoder. Mining fokuserer innsatsen på tre ressurser med stor etterspørsel over hele verden: vanadium, fosfater og titan. Ved å bruke innovasjon og teknologi tar Norge Mining sikte på å minimere påvirkningen på miljøet og lokalbefolkningen.

Magma Geopark ønsker å jobbe sammen med Norge Mining for å dele beste praksis og finne de beste løsningene sammen for bærekraftig gruvedrift. Det vil bl.a. bli utvekslet informasjon gjennom Horisont 2020-prosjektet Arctic HUB og de 8 andre Arctic Mining HUB’ene i Norge, Russland, Italia, Finland og Sverige, og den generelle kunnskapen Magma Geopark har om emnet. Temaer som; begrensning av arealbruk, økonomiske fordeler, eierskap, typer drift, avfallshåndtering og hvordan driften står seg iht til FN’s bærekraftsmål og balanserer de negative effektene på miljø, økonomi, andre næringer og lokalsamfunnet.

Aktiviteter mellom partene skal sette søkelys på den strategiske evalueringen som ligger bak og bygge en bærekraftig gruvedrift og hvordan vi best kan klassifisere, håndtere og senere behandle avfall på den mest effektive og miljøansvarlige måten.

Bildet viser mottak og registrering av borekjerner.