Magma Geopark

Nyheter

Norges merkverdige klokkesteiner skal endelig dokumenteres

Klokkesteiner eller syngende steiner er en del av natur- og kulturarven som ikke har fått særlig oppmerksomhet før nå.

Det geologiske og akustiske fenomenet at enkelte steinblokker gir en metallisk eller klokkeliknende lyd når de blir slått på med mindre steiner, er kjent flere steder på kloden. Fra norsk område kjenner vi til et stadig økende antall. De har forskjellige navn, som klokkesteiner, sangsteiner, syngesteiner eller klangsteiner.

Gjennom et toårig samarbeidprosjekt mellom Magma Geopark, med base i Egersund, og musikkarkeologen Gjermund Kolltveit, Nesodden, skal steinene nå registreres.

De vil samle opplysninger fra hele landet om klokkesteiner og deres geologi og kulturhistorie. Til noen av steinene knytter det seg trosforestillinger som lokalbefolkningen har tatt vare på. Andre er kjent fra tidlige skriftlige kilder. Det innsamlede materialet skal publiseres på en egen nettside. Kulturrådet og Norsk senter for folkemusikk og folkedans har støttet prosjektet.

Hvis du vet om en klokkestein eller syngende stein, vil vi gjerne vite om det!

Fakta om klokkesteiner

  • • Finnes i de fleste fylker, men flest på Sørvestlandet.
  • • En geologisk gåte: Geologene har ingen fullgod forklaring på hvorfor noen steiner har en innebygd klang.
  • • Sagn og trosforestillinger er knyttet til steinene. Noen steder slo folk på steinene for å skremme de underjordiske. Andre steder spilte folk bare for moro skyld.
  • • De eldste klokkesteinene kan ha vært brukt allerede i bronsealderen eller tidligere.
  • «Ringingstones» finnes på alle kontinenter. Et av de største feltene ligger i Nildalen i Sudan, og har vært i bruk fra tredje årtusen før vår tidsregning.

Prosjektet har fått støtte fra: