Magma Geopark

Previous projects NO

Northern Georoutes

Målet med prosjektet er å utvikle nye turistopplevelser i partnernes land, gjennom å utvikle en on-line salgsfremmende Web plattform for turistpakker. Drivkraften bak prosjektet er forbundet med geoparkers behov for en felles plattform og en større mulighet for turister til å velge organiserte reiser til geoparkene. 

Resultater

  1. 1. Innovative Geoparks-NORA turistprodukter
  2. 2. Geopark online SmartGuide and TurfHunt.

The project was active between 2013-2015.