Magma Geopark

Nyheter

Nytt GEOfood medlem – Løyning gård

Vi ønsker velkommen vårt ferskeste medlem i GEOfood-familien; Løyning Gård 10/3 Sæstad!

På idylliske Eigerøy utenfor Egersund har Tone og Magne Sæstad tatt i bruk ca. 6000 mål kystlynghei som beite for sine villsauer og kyr. Fokuset på dyr som kan håndtere og nyttiggjøre seg av dette unike og bevaringsverdige landskapet har vært sentrum for deres satsning, og målet er å få frem kjøttprodukter av høy kvalitet basert på gamle og bevaringsverdige storferaser.