Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Nytt prosjekt med fokus på undervisning, UNSDGs om GEOfood

GEOfoodEDU er et toårig prosjekt, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). NORA er en mellomstatlig organisasjon under det regionale samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd, og det samler Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge. 

GEOfoodEDU, ledet av Magma Geopark, vil jobbe med å utvikle innovative strategier for bærekraftig utvikling, og jobbe for å legge til rette for god praksis relatert til matforbruk gjennom utvikling av skreddersydd læremateriell.

GEOfoodEDU vil blant annet gjennom bruk av merkevaren GEOfood , formidle god miljøpraksis knyttet til bruk av lokal mat. GEOfoodEDU har som mål å utvide bruk av merkevaren til NORA-regionen, med lokale matprodusenter, restauranter, incitament til bruk av km-null næringskjede og bruk av tradisjonell regional mat. GEOfoodEDU-partnerne vil undersøke muligheten for å lage GEOfood-ruter skreddersydd for «slow travel» og basert på lokal kulturarv, og implementerer også den innovative undervisningsappen TeachOUT i dette arbeidet. 

Partnere i prosjektet er:
 
1. Magma UNESCO Global Geopark (Magma) – Norge (leder) 
 
2. Katla UNESCO Global Geopark (Katla) – Island 
 
3. Geological Survey of Faroes (Faroes) – Færøyene 

Forventede prosjektresultater: 
 
a) Opplæringsmateriell relatert til bærekraftig utvikling innen matproduksjon; (GEOfood MANIFESTO), biologisk mangfold, geologisk mangfold, reduksjon av matavfall og jordvern. 
 
b) Historiefortelling basert på lokal kulturarv for potensielle GEOfood-produkter og restauranter. Hver produsent og restaurant får en spesifikk beskrivelse som forklarer forbrukerne særegenheten til den lokale geologiske arven og relaterte matvarer. 
 
c) Nye spill for TeachOUT-APPEN. 
 
d) Kart og hefte med innsamlede oppskrifter, sagn og immaterielle arvshistorier fra lokalsamfunn i forbindelse med lokale matvarer. 
 
e) Videoer om utvalgte steder i geoparkene, og bærekraftsproblemer knyttet til lokal mat og kulturarv. 
 
f) Kort rapport for implementering av GEOfood-merkevaren i aspirerende Geopark – med spesifikt fokus på Færøyene. 
 
g) Formidling av varemerket TeachOUT APP og GEOfood i NORA-regionen.