Magma Geopark

Active projects NO

Ruritage startet 1. juni 2018 og er et fire års prosjekt. Det er finansiert av European Commission H2020 Programme og har et totalbudsjett på omtrent 18 millioner euro. Prosjektet har fokus på å styrke kulturarven som en drivkraft for bærekraftig vekst ved å  etablere forvandle landsbygda til laboratorier. Prosjektet omfatter 39 partnere fra 14 forskjellige land. Leder av prosjektet er Universitetet i Bologna. Magma vil fungere som en av seks “replikatorer” i prosjektet, og får utnytte erfaringer og læring gjort av andre partnere, såkalte “role models” i de ulike interesseområdene: pilegrimsferd, lokal matproduksjon, migrasjon, motstandskraft, kunst og festivaler og integrert landskap ledelse.

Magma vil blant annet jobbe videre med det allerede etablerte GEOfood-merket, og arbeide for å få det mer integrert i vår geopark. Vi ser også frem til å lære fra andre territorier hvordan man kan lykkes med å engasjere lokale interessenter og markedsføre merkevaren.