Magma Geopark

Nyheter

RURITAGE EU prosjektet styremøte i Galway


RURITAGE EU prosjektet styremøte i Galway

Magma UGG er del av EU-prosjektet RURITAGE som har som mål å utvikle verktøy og strategier for bærekraftig og økonomisk utvikling av utkantstrøk gjennom seks hovedområder; lokal mat, pilgrimsruter, landskap, naturkatastrofer, kunst & festival og migrasjon. Lokal mat – GEOfood – er vår innfallsvinkel i prosjektet. I forrige uke ble det holdt styremøte i Galway, Irland, der lederne i prosjektet la planer for videre prosess og dagens status. Magma deltok som representant for de seks testområdene.

Publisert

28/11/2018