Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

RURITAGE Generalforsamling


RURITAGE Generalforsamling
Magma Geopark er en av 38 partnere i prosjektet RURITAGE. Dette prosjektet er finansiert av EU og har som mål å utvikle strategier for å generere verdiskapning basert på vår natur- og kulturarv.
Magma Geopark har blitt valgt ut til å være vertskap for RURITAGE sin generalforsamling, 27. og 28. mai. Mer enn 100 gjester skulle vært på besøk i Magma i forbindelse med denne samlingen, men på grunn av Covid-19 har det blitt besluttet å gjennomføre hele samlingen digitalt. Selv om skuffelsen er stor gleder vi oss til å ønske alle våre partnere velkommen til vår nydelige lille plett på jord i mai 2021!
Tema for møtet vil være; Hva er hovedutfordringene, og de største mulighetene, innen de 6 utvalgte områdene i RURITAGE (pilgrim, lokal mat, kunst & festivaler, motstandsdyktighet, landskap og migrasjon)? Hva er de største utfordringene og behovene til våre lokale samarbeidspartnere? Hvordan kan vi støtte dem gjennom RURITAGE?
Konklusjoner og innspill vil bli delt på Magma Geopark sine nettsider, og i sosiale medier.

Publisert

13/05/2020