Magma Geopark

Nyheter

Sterkere samarbeid og fokus på reiseliv mellom kommunene i Magma

I forbindelse med vårt arbeid i EU-prosjektet Ruritage ble det i fjor høst tydelig at det var nødvendig med et tett samarbeid mellom de fem kommunene i Magma Geopark; Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund og Bjerkreim. Målet med dette prosjektet er å finne måter å utnytte vår natur-og kulturarv på slik at vi øker lokal verdiskapning og også lokal identitet. Sammen med en kontaktperson i hver kommune opprettet vi høsten 2019 den såkalte “Ekspertgruppe Reiseliv”.

Formålet med denne gruppen er å jobbe systematisk for å synliggjøre mangfoldet vi har i vårt området, både innen natur- og kulturarv, for å generere synlighet, vekst og verdiskapning. Dette vil vi gjøre ved å jobbe målrettet med de tre hovedområdene vi har sett behov for å sette fokus på gjennom arbeidet i Ruritage:

  1. lage en samlet aktivitetskalender for alle 5 kommuner
  2. lage en matløype som går gjennom alle 5 kommuner
  3. styrke merkevaren Magma UNESCO Global Geopark for området vårt

I arbeidet med å styrke merkevaren ble det naturlig å implementere Flekkefjord kommune sin nøye utarbeidede reisemålstrategi i alle 5 Magma- kommunene. Fra denne strategien har Ekspertgruppen valgt ut fem prosjekter å jobbe videre med:

  • målbarhet
  • digitalisering
  • bærekraft som virkemiddel
  • kontrast som virkemiddel
  • kompetanseheving

I sum vil disse aktivitetene føre til bedre samarbeid knyttet til reiseliv på tvers av våre fem kommuner. Området vårt vil bli mer synlig og gjester vil oppleve at de har flere grunner til å bli lengre i Magma Geopark.