Magma Geopark

Nyheter

UNESCO2030/Ruritage i Lund kommunestyre


UNESCO2030/Ruritage i Lund kommunestyre

Torsdag 22. april var Frode Johannessen (Smaabyen Flekkefjord) og Cathrine Johannessen (Magma Geopark) så heldige å bli invitert til Lund sitt kommunestyre for å fortelle om UNESCO2030 og Ruritage.UNESCO2030 er et lokalt utviklingsprosjekt knyttet til reiseliv og destinasjonsutvikling.

Prosjektet er et resultat av en målrettet satsing på reiseliv i Flekkefjord kommune som har pågått over år, samt EU-prosjektet Ruritage som har som mål å utvikle lokalområder basert på allerede eksisterende verdier og dermed øke lokal verdiskapning.

Hovedmål for UNESCO2030 er å utvikle det geografiske området Magma UNESCO Global Geopark til en helårig, bærekraftig reisedestinasjon.Lund kommune er framoverlent og positive til det lokale utviklingsarbeidet som blir gjort i prosjektet.

De deltar aktivt i UNESCO2030/Ruritage gjennom blant annet samarbeid på turistfyrtårn og kartlegging og fokus på muligheter knyttet til turisme i området.

Vi gleder oss til videre samarbeid!

Publisert

27/04/2021