Magma Geopark

Active projects NO

Verdiskapning prosjekt


Verdiskapning  prosjekt

Magma Geopark AS er en non-Profit organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret. Fire av fem kommuner er kommuner med spesielle utfordringer. Grensene for den 2326 km2 store geoparken er administrativt bestemt men kommmunene er bestemt på bakgrunn av geologien i området. I dette prosjektet vil vi videreutvikle grunnlaget for geoparken og samarbeidet med det lokale næringslivet. Det skal satses spesielt på å bidra til attraktive lokalsamfunn ved å utvikle aktiviteter for befolkning og turister. Geoparken ser en økende turisme og ønsker å videreføre arbeidede med de 46 geopark lokaliteter som er valgt i samarbeid med kommunene. Målet er at alle de 46 geopark lokaliteten skal ha opparbeidet infrastruktur inne 2022 og minst 2/3 ferdige innen utgangen av 2020 (https://magmageopark.no/en/discover-experience/locations/). Det er fortsatt noen som er delvis ferdige og som trenger oppdatering og 26 som ikke er opparbeidet og trenger ytterligere tiltak. Kartlegging og kvalitetssikring av lokaliteter og kvalitetssikring av aktiviteter knyttet til disse med tanke på rassikring. Utarbeide informasjonsmateriell, knytte aktiviteter, bedrifter og presentere disse i pakker. Tilrettelegging av to nedlagte gruver som attraksjoner: Plan for sikkerhet, merking, og organisering av besøk ved hver av de aktuelle gruvene. Så langt er Gursli og Liland gruver i Lund kommune, Blåfjell gruver i Sokndal kommune og Ørsdalen gruver i Bjerkreim kommune blitt besøksgruver. Disse tre trenger vedlikehold mens det i tillegg vil etableres en besøksgruve på Hidra i Flekkejford kommune og ved Ankerhus gruve i Eigersund.

Publisert

26/04/2019