oppdag & opplev

Læremateriell

GEOfood EDU

GEOfoodEDU er et toårig prosjekt, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). NORA er en mellomstatlig organisasjon under det regionale samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd, og det samler Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge.  GEOfoodEDU, ledet av Magma Geopark, vil jobbe med å utvikle innovative strategier for bærekraftig utvikling, og jobbe for å legge til rette for god praksis relatert til matforbruk gjennom utvikling av skreddersydd læremateriell.