Delta & lær

Undervisningstilbud

Les mer om hva vi har å tilby.

Geologi

Finn ut hva som gjør geoparken unik.

Kulturarv

Les mer om de kulturelle og historiske aspektene.

Innovasjon

Få innblikk i nytenkning og muligheter.

Bærekraft

Lær mer om FNs mål for bærekraft, og hvordan vi kan bidra lokalt.

Biologisk mangfold

Bli kjent med vårt spennende naturmangfold i Magma Geopark.