delta & lær

Bærekraftig Utvikling

25. september 2015 vedtok medlemslandene i FN et sett med mål for å avslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle, som en del av en ny bærekraftig utviklingsagenda. Hvert bærekraftsmål har spesielle mål som skal oppnås i løpet av de neste 15 årene.

For at målene skal nås må alle gjøre sin del: stat og regjering, private bedrifter og hver enkelt av oss som lever på jorda.

Ønsker du å bli involvert? Du kan starte med å fortelle folk rundt deg om disse målene. Vi har også laget en liste med handlinger du kan velge å foreta for å bidra til en bærekraftig fremtid.

 

Magma UNESCO Global Geopark arbeider spesielt mot disse målene:

   4  God utdanning

   5  Likestilling mellom kjønnene

   8  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  11 Bærekraftige byer og samfunn

  12 Ansvarlig forbruk og produksjon

  13 Stoppe klimaendringene

  17 Samarbeid for å nå målene

 

Magma UNESCO Global Geopark bidrar med følgende tiltak:

•  Redusere bruk av printede dokumenter på kontoret.

•  Drikke vann fra kranen på kontoret.

•  Promotere miljøvennlig transport til turister.

•  Promotere arven i Geoparken med nye og innovative teknologier.

•  Utvikle prosjekter som kan bidra til å forbedre læring i Geoparken.

•  Støtte tiltak som åpner for utdanning til alle.

•  Fremme velvære, og god psykisk og fysisk helse, gjennom å legge til rette for gratis fotturer og sykkelaktiviteter.

•  Promotere lokale produsenter og kortreiste produkter.

•  Utvikle praksisprogram for innvandrere og flyktninger.

•  Arbeide for å øke bevisstheten rundt lokale økosystem.

•  Ha fokus på respekt for miljøet rundt oss.