delta & lær

Geologisk Arv

Kort geologisk historie av Magma Geopark

Magma UNESCO Global Geopark er med sin unike europeiske geologi, en av 160 UNESCO Global Geoparker i verden i dag. I Magma Geopark befinner du deg i et område som en gang var 20 km under jordens overflate, og som var dekket av fjellkjeder på størrelse med Himalaya. Her nede var steinene rundt steinsmelten ti ganger varmere enn kokende vann. Ved denne høye temperaturen, og under stort trykk, begynte magmaen å størkne og krystallisere seg. Resultatet er flere svært interessante typer magmatiske og krystalliserte bergarter. Et eksempel er anortositt. Dette er den samme bergarten som man finner på overflaten av månen. Man kan derfor si at man i Magma Geopark kan finne ut hvordan det er å gå på månen!

Gjennom flere tusen millioner år ble de store fjellkjedene som dekket Magma Geopark slitt ned av varme og kalde perioder. Mange av de kalde periodene var så kalde at vi kaller dem istider. I disse periodene var hele Norge dekket av is. Det har vært omtrent 200 slike istider. Da den siste istiden nærmet seg slutten, for omtrent 10 000 år siden, satte isen og de enorme mengdene smeltevann sine siste spor i landskapet. Isen etterlot blant annet spennende skulpturer laget av steiner i alle størrelser og former. Noen balanserer, andre står over hverandre og noen, som Trollpikken, stikker ut fra fjellet.

Etter den siste istiden kom steinalderen. I denne perioden kom mennesker over isen fra Danmark og slo seg ned ved isfronten. Disse første menneskene drev med fiske og jakt. Senere, i bronsealderen, begynte menneskene å slå seg ned på mer permanente bosteder. Her bygde de hjem og dyrket jorda. I Magma Geopark finner vi spor av mennesker fra steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingtiden, middelalderen, moderne historie og 2. verdenskrig, og disse ulike periodene har påvirket landskapet og området på ulike måter. I Magma Geopark kan du komme og høre spennende historier om hvordan mennesket og geologiske prosesser har formet og påvirket naturen og landskapet som vi kan se rundt oss i dag.