Magma Geopark

Universitet og voksne

Geopark aktiviteter for universitet og voksne

Vi har flere aktiviteter og undervisningsopplegg for elever i alle aldre. Kontakt oss om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.

Guidet tur med underviser fra Magma

Eksempler på lokaliteter for guidede turer med elever:

  • Blåfjell (Sokndal kommune)
  • Brufjell (Flekkefjord kommune)
  • Eigerøy fyr (Eigersund kommune)
  • Gursli gruver (Lund kommune)
  • Solbjørgnipa (Bjerkreim kommune)

Andre lokaliteter ved forespørsel. Våre guidede turer for skoler er tilpasset elever fra 10 år og eldre. Vi kan justere innholdet i turene slik at de blir tilpasset målene i Kunnskapsløftet dersom lærer ønsker tur for yngre elever.

De guidede turene for skoler er rettet mot kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag i Kunnskapsløftet. Det fokuseres på geologi og kulturarv, og disse turene gir elever muligheten til å oppleve og undre seg mens de lærer, og på samme tid får de stimulert alle sansene ute i naturen. Magma Geopark tilbyr også for- og etterarbeid på forespørsel.

geoVR med oppgaver

GeoVR er et helt nytt virkelighetskonsept som gir oss mulighet til å utforske jordas geologiske historie gjennom foto, film, illustrasjoner, lyder, teknologi og samhandling. Elevene får reise til land og kontinenter langt borte, og kan utforske utforske nye landskaper og kulturer med alle sine sanser.

Magma Geopark har utviklet oppgaver til elevene som er knyttet til reisene i geoVR. Disse kan også bli justert og tilpasset hvis skolene ønsker å fokusere på et spesifikt emne eller pensum i naturfag og/eller samfunnsfag.

GeoVR er utviklet i samarbeid med NORA.

TeachOut – ESTEAM appen

TeachOut er en app spesielt utviklet for lærere og elever. TeachOut er et verktøy som kan brukes for å få elevene inn i klasserommet utendørs. Når lærere har fått opplæring i, og fått lisensen, kan de bruke TeachOut i alle fag, emner og til alle kunnskapsmål. I Magma Geopark kan vi tilby utendørs undervisning der vi bruker TeachOut med elevene, med fokus på kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag.TeachOut tar i bruk de fordelene ny teknologi gir oss, og integrerer GPS og andre interaktive muligheter til å utvikle motiverende og utviklende oppgaver til elevene. Ved å koble sammen Geoparkens lokaliteter og målene i Kunnskapsløftet, ønsker vi å øke elevenes interesse for naturfag og støtte lærerne i undervisningen.

Spill Treasure Hunt Games-Magma Geopark APP

I Magma Geopark ved hjelp av smarttelefon med GPS og kart. Oppdag skatter, løs utfordringer og samle poeng. Du kan spille alene eller delta i et spill med flere spillere.
Last ned spillet før du går ut. Spillet vil da vise hvor skattene befinner seg. Gå dit, løs utfordringen og beveg deg videre til neste skatt.

Oppgaver knyttet til tidslinjen hos Magma Geopark

På vårt kontor i Johan Feyers Gate 2 ( Eigersund)  har vi en tidslinje med illustrasjoner som viser utviklingen til jorda de siste 4,6 millioner år. I forbindelse med denne har vi utviklet oppgaver og spørsmål som elevene kan jobbe selvstendig med for å fordype seg i den spennende historien om planeten Jorden.

Oppgaver i forbindelse med Platetektonikk

Sammen med partnere fra Island, Kanada, Irland og Shetland har vi utviklet undervisningsmateriell for å forklare platetektonikk i noen av geopark lokalitetene.

GEOfoodEDU

GEOfoodEDU er et toårig prosjekt, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). NORA er en mellomstatlig organisasjon under det regionale samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd, og det samler Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge. 

GEOfoodEDU, ledet av Magma Geopark, vil jobbe med å utvikle innovative strategier for bærekraftig utvikling, og jobbe for å legge til rette for god praksis relatert til matforbruk gjennom utvikling av skreddersydd læremateriell.

Oppgaver knyttet til tynnslip av bergarter på vårt kontor

Ved hjelp av et mikroskop kan studentene studere tynne maler av lokale bergarter på kontoret vårt. De vil også få mulighet til å sammenligne ulike steinprøver, og de vil få oppgaver knyttet til tynnslipene, støttet av Geopark-staben. Bruchure er også tilgjengelig for å lære om de unike mineralene som finnes i Magma Geopark.

Kunstverkene er steiner sett i mikroskop i. Bildene på de følgende sidene er alle belyst på samme måte:
• vanlig gjennomlyst lys
• krysspolarisert lys
• ved bruk av gipsplater.
Tynnsliping brukes til å identifisere mineraler, og for å studere mineralrelasjoner, teksturer og strukturer i bergarter. Mineralselskaper, kjemisk sammensetning (elektronmikroskop eller mikrosonde) og teksturer gir informasjon om temperatur- og trykkforholdene hvor bergarten ble dannet og eventuelt senere utsatt for den.

Jøssingfjord Vitenmuseum

Jøssingfjord Vitenmuseum er for tiden under planlegging og bygging ved Helleren i Jøssingfjord, og er forventet ferdigstilt innen høsten 2019. Museet ønsker å illustrere sammenhengen mellom naturen i området, og historien om mennesket og teknologien. Museet ønsker også å øke interessen for naturfag blant barn og unge voksne.
Magma Geopark er involvert i utviklingen av Jøssingfjord Vitenmuseum, og de vil ha sin egen geologiske utstilling i besøkssenteret. Magma vil også ha et kontor i dette senteret, og de vil være tilgjengelige for turer og undervisningsaktiviteter på forespørsel.

E-Learning 

Magma Geopark samarbeidet med(FAO) e-learning Academy

Magma Geopark er stolte av at vi i dag kan annonsere samarbeidet med Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e-learning Academy.
Akademiet tilbyr gratis over 400 flerspråklige sertifiserte e-læringskurs som et globalt allmennyttig konsept! Plattformen er et resultat av et samarbeid som involverer over 200 partnere fra hele verden.
Det overordnede målet med «FAO elearning Academy» er å styrke menneskelig kapital gjennom overføring av kunnskap, ferdigheter og kompetanser for å generere flere kompetente fagfolk som igjen er i stand til å møte de globale utfordringene vi står ovenfor.
Magma Geopark vil jobbe for at relevante skal kunne tilbys lokalt til våre lokale geofood partnere og andre lokale samarbeidspartnere som synes dette er relevant og samtidig spre kursene til de andre UNESCO Global Geoparks og GEOfood -medlemmene rundt omkring i verden.

Undervisere

Vi er også ved å utvikle en mikro elektronisk opplæringsplattform gjennom prosjektet UNESCO2030. Plattformen er et interaktivt verktøy for lokale leverandører til turistnæringen og ellers alle som er interessert i å lære mer om hva geopark området har å tilby. Plattformen er en fin måte å tilnærme seg ny læring på. Her vi det komme flere kurs som vil bli annonsert etter hvert som de blir tilgjengelige. Ved å registrere deg her får du tilgang til små digitale kurs om regionen, fremtidens reiseliv, samt kunnskap om digitalisering.
Lykke til med morsom læring  https://signups.motimate.app/nb/org/unesco2030 

kkkkkkning