Magma Geopark

Universitet og voksne

Universitet og voksne

 

Guidet tur med underviser fra Magma

Eksempler på lokaliteter for guidede turer med elever:

  • Blåfjell   (Sokndal kommune)
  • Brufjell (Flekkefjord kommune)
  • Eigerøy fyr (Eigersund kommune)
  • Gursli gruver (Lund kommune)
  • Solbjørgnipa (Bjerkreim kommune)

Andre lokaliteter ved forespørsel.

De guidede turene for skoler er rettet mot kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag i Kunnskapsløftet. Det fokuseres på geologi og kulturarv, og disse turene gir elever muligheten til å oppleve og undre seg mens de lærer, og på samme tid får de stimulert alle sansene ute i naturen. Magma Geopark tilbyr også for- og etterarbeid på forespørsel.

 

GeoVR with tasks

geoVR er et helt nytt virkelighetskonsept som gir oss mulighet til å utforske jordas geologiske historie gjennom foto, film, illustrasjoner, lyder, teknologi og samhandling. Elevene får reise til land og kontinenter langt borte, og kan utforske utforske nye landskaper og kulturer med alle sine sanser.

Magma Geopark har utviklet oppgaver til elevene som er knyttet til reisene i geoVR. Disse kan også bli justert og tilpasset hvis skolene ønsker å fokusere på et spesifikt emne eller pensum i naturfag og/eller samfunnsfag.

TeachOut - ESTEAM appen

TeachOut er en app spesielt utviklet for lærere og elever. TeachOut er et verktøy som kan brukes for å få elevene inn i klasserommet utendørs. Når lærere har fått opplæring i, og fått lisensen, kan de bruke TeachOut i alle fag, emner og til alle kunnskapsmål. I Magma Geopark kan vi tilby utendørs undervisning der vi bruker TeachOut med elevene, med fokus på kunnskapsmålene i naturfag og samfunnsfag.

TeachOut tar i bruk de fordelene ny teknologi gir oss, og integrerer GPS og andre interaktive muligheter til å utvikle motiverende og utviklende oppgaver til elevene. Ved å koble sammen Geoparkens lokaliteter og målene i Kunnskapsløftet, ønsker vi å øke elevenes interesse for naturfag og støtte lærerne i undervisningen.

Oppgaver knyttet til tidslinjen hos Magma Geopark

På vårt kontor i Elvegaten 23 har vi en tidslinje med illustrasjoner som viser utviklingen til jorda de siste 4,6 millioner år. I forbindelse med denne har vi utviklet oppgaver og spørsmål som elevene kan jobbe selvstendig med for å fordype seg i den spennende historien om planeten Jorden.

Oppgaver knyttet til tynnslip av bergarter på vårt kontor

Ved hjelp av mikroskop kan studenter studere tynnslip av lokale bergarter på kontoret vårt. De vil også få mulighet til å sammenligne ulike steinprøver, og de får oppgaver tilknyttet tynnslipene.

Undervisere

Magma Geopark kan tilby kurs og feltturer for undervisere på forespørsel. Vi kan også tilby ulike typer workshop gjennom året. Disse kan ha ulike tema; alt fra geologi, biologisk mangfold og kulturhistorie til metodikk og opplæring i TeachOut eller geoVR.

Jøssingfjord Vitenmuseum

Jøssingfjord Vitenmuseum er for tiden under planlegging og bygging ved Helleren i Jøssingfjord, og er forventet ferdigstilt innen høsten 2019. Museet ønsker å illustrere sammenhengen mellom naturen i området, og historien om mennesket og teknologien. Museet ønsker også å øke interessen for naturfag blant barn og unge voksne.

Magma Geopark er involvert i utviklingen av Jøssingfjord Vitenmuseum, og de vil ha sin egen geologiske utstilling i besøkssenteret. Magma vil også ha et kontor i dette senteret, og de vil være tilgjengelige for turer og undervisningsaktiviteter på forespørsel.