lokalitet

Austdalen

58°40’50.594”N 6°22’19.47”E

Austdalen

En krevende tur i Bjerkreim, 6 timer.

Hvordan komme dit?

Følg FV 503 – Ørsdalen. Parker på Lone (nær Bjordal), og se etter skilt som beskriver ruten. Tips: bruk to biler eller sett en sykkel nær Eik ved skiltet til Støle på veien ned bakken fra tunnelen.

Tilgjengelighet: Utfordrende tur. Merkede løyper.

Varighet: 6 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vi respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

Berggrunnen i dette området består av gneis som ble dannet for mer enn 1000 millioner år siden når den sørlige delen av Norge besto av fjellkjeder på størrelse med dagens Himalaya. Disse fjellene ble erodert bort for lenge siden. Gneisene er røttene på disse fordums fjellene.

For 10 000 år siden var størsteparten av Norge dekket av en enorm isbre. Isbreer i bevegelse fungerer i praksis som et transportbånd. Det frakter løsmasser mot fronten av isbreen og når isen trekker seg tilbake ligger denne massen igjen og danner endemorener. Endemorenen som dannet fronten av denne enorme isbreen kalles Ra morenen. Ra morenen kan vi følge over hele sør-Norge og over til Sverige. Den ble dannet da isen ble liggende på samme sted over en lang tidsperiode, og blokkerer nå den østlige enden av Laugarvatnet. Dette er det beste stedet å se Ra morenen i Magma Geopark.

Pictures from Austdalen