Den Gamle Jærbanen

58°27’07.56”N 6°00’18.17”E

Den Gamle Jærbanen

Geologisk & kulturell sykkeltur, flere alternativer

Hvordan komme dit?

Tilgjengelighet og parkering:

Fra sentrum følges Fv. 44 til stasjonen hvor en tar til venstre og følger Fv. 502 i retning Eigerøy. Her kan gang og sykkelsti og skjermet vei benyttes helt til krysset ved Gamle Eigerøyveien. Der krysses veien og den flotte turvegen blottlegger seg rett etter undergangen av Eigerøyveien. Parkering og informasjonskilter.  Selve turen er ca 8,5 km og kan kombineres med den Vestlandske hovedvei videre fra Hellvik.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Kultur og historie

Den gamle Jærbanen mellom Hellvik og Maurholen er tilrettelagt som tur-/sykkelvei. Veien bukter seg mellom og gjennom knauser og berg og et imponerende steinarbeid er lagt ned i den gamle linjen. Flott tur! Parkering i Maurholen og ved Launes.

Informasjon, fiskekort mm. Turveien frem til Egersund ble klar høsten 2005 med bro over Launessundet.

Maurholen Stasjon: Langs turveien gamle Jærbanen finner du Maurholen Stasjon. I dag leies lokalet ut for overnatting eller private arrangement. Perfekt til sommer- og hagefest med familieaktiviteter og grilling. Kontakt Eigersund Kommune for avtale. Helårsbåndtvang.

Geologi og natur

Den viktigste bergarten i Magma Geopark er den samme som de lysere delene av overflaten på månen – anortositt. Anortositten i geoparken krystalliserte i store magmakamre for ca 930 millioner år siden. Den utviklet seg i rotsonen til en fjellkjede som ligner på det moderne Himalaya. Da isen trakk seg tilbake for siste gang, ble anortositten liggende bar og åpen i landskapet. Den venter nå på dine fotspor. Du kan finne ut mer om naturen og geologien til hver GEObike tur i separate brosjyrer tilgjengelige på turistinformasjon i geoparken.

Bilder fra den Gamle Jærbanen

Last ned brosjyre med alle lokaliteter

Alle lokaliteter i Magma Geopark: