lokalitet

Gullbergtua

58°29’27.727”N 6°17’11.076”E

Gullbergtua

Middels tur i Lund, 2,5 timer

Hvordan komme dit?

Kommune: Lund

Fra E39 følger du 501. Ta av til høyre etter 1,5 km. Etter ca. 2 km svinger du til venstre. Fortsett i omtrent 2 km før du parkerer på høyre side.

Tilgjengelighet: Middels hard tur. Merkede stier.

Varighet: 2.5 timer

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

 

Det er en imponerende varde øverst på Gullbergtua, på 463 m over havnivå, hvorfra du kan nyte en fantastisk utsikt. Bergene her ble dannet svært nær toppen av den 7 km tykke, og lagdelte, Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Bergarten her er en type granitt (kalt charnockite) som inneholder ni mineraler, inkludert betydelige mengder kvarts.

Utsikten mot nord og nordvest gir god oversikt over nakne, avrundede, steinete utmarker som dannet de kvartsbærende bergartene på toppen av den lagdelte intrusjonen; de strekker seg ca 4 km i denne retningen. Nær Røyseland gård har isen lagt igjen steinblokker. Disse har blant annet blitt brukt til å bygge et stort skihopp!

Mer informasjon

Dalane friluftsråd

Bilder fra Gullbergtua