lokalitet

Hesten / Tagholt

Hesten / Tagholt

Regional geologi (myrmalmutvinning 200 år f.Kr.) - Lund

Hvordan komme dit?

Parkering: Parker på parkeringsplass ved Sætra skianlegg.

Tilgjengelighet: Hard tur. Merkede løyper.

Varighet: 2 – 3 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen og vis respekt for privat jord.
  • Vis respekt for dyrelivet, for eksempel fugler, særlig i hekkesesongen.
  • Være vennlig å respektere beitende dyr, og lukk portene etter deg.
  • Hunder er ikke tillatt i perioden mellom 15. mars og 15. oktober, og det er helårs båndtvang i området på grunn av beitende dyr.
  • Etterlat kun fotspor!
What Three Words
argue.december.lashed
 

Kultur og historie

Tagholt jernvinneanlegg

På gården Tagholt i Lund ble det i 1975 utført registreringer, og i 1986 gjennomført mindre utgravinger der man fant en ovn til jernframstilling. To V-14 dateringer tidfestet at anlegget må ha vært i bruk i tida mellom 440 f. kr. og 240 e. kr. I 1996 ble det gjennomført en større undersøkelse ledet av Per Haavaldsen fra Arkeologisk museum i Stavanger. De fant rester etter 21 sikre ovner og 3 usikre ovner på den fine sandstranden. Området er 27,5 meter langt og ca. 8 meter bredt. Dette «industrianlegget» for jernframstilling vakte stor oppmerksomhet, og er et av de største og mest enestående i Norge. De 21 ovnsbunnene på Tagholt tyder på at det her en gang i århundrene rundt Kristi fødsel har foregått en kortvarig, men intensiv produksjon basert på myrmalm.

Tagholtsanden er Lunds flotteste badestrand, om enn noe utilgjengelig.

 

Bilder fra Hesten / Tagholt