lokalitet

Jonsokknuten & Mysinghålå

58°31’57.028”N 6°13’48.915”E

Jonsokknuten & Mysinghålå

Krigsminne i Eigersund, 2 alternative turer

Hvordan komme dit?

Følg E39 mellom Egersund og Moi, og ta av ved merket avkjørsel mot Mysing.

Tilgjengelighet: Middels hard tur til Jonsokknuten. Hard tur til Mysing via Jonsokknuten. Merkede løyper. 

Varighet: 2 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

Bergene som ligger bare mot toppen av Jonsokknuten hører til Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. De er fattige på mørke mineraler og er ikke lagdelte, men inneholder en rekke blokker av andre bergarter som representerer deler av det opprinnelige taket til magakammeret. Utsikten mot nordøst gir et godt inntrykk av størrelsen på den lagdelte intrusjonen og dens innflytelse på landskapet. Gneisene i landskapet danner den høye, steinete bakken nord for Teksevatnet og øst for Bilstadvatnet. Her danner de vertikale lagdelte steinene det lavtliggende området mellom de to innsjøene.

De fleste av disse bergartene er rike på mørke mineraler og eroderer lettere enn gneisene og gir dermed mer fruktbar jord. Det mørke mineralinnholdet avtar og feldspatinnholdet øker oppover, mot sør, hvor det er en bratt skråning opp til Jonsokknuten. I løpet av den siste istiden, for 20 000 år siden, var denne delen av Norge dekket av is som bar med seg steinfragmenter av alle størrelser. Disse ble etterlatt når isen smeltet og kalles for flyttblokker. Skjulestedet på Mysingålå ​​er laget av en slik flyttblokk.

Kultur og historie

Mysinghålå var grunnlaget for Vestige IV under sjef Alf Aakre under 2. verdenskrig. Hulen var utstyrt med en ovn, køyer, bord og et vindu. Tyskerne fant aldri dette gjemmestedet.

Du kan gå ytterligere 2 km til Hestadfjellet hvor et fly gikk ned under 2. verdenskrig. Dette flyet var involvert i Operation Freshman og sabotasjen av tungtvannsproduksjonen på Vemork i Telemark. Dette er et flott område for rekreasjon, og for de som er interessert i luftfart, krig og kulturhistorie.

 

Bilder fra Jonsokknuten & Mysinghålå

Last ned brosjyre med alle lokaliteter

Alle lokaliteter i Magma Geopark: