28. Byrtnes, Lom

28. Byrtnes, Lom

Syngjarsteinen ved Byrtnes Type: KlangsteinLokalt navn: Syngjarsteinen BeliggenhetFylke: InnlandetKommune: LomLokalitet: Byrtnes, Tesse Steinen ligger på fjellet på vestsiden av innsjøen Tesse. Fra riksvei 15 ved Vågåvatnet, ta av fylkesvei 51 mot Valdresflye. Etter...
27. Sålell, Lom

27. Sålell, Lom

Syngjarsteinen ved Sålell Type: KlangsteinLokalt navn:Syngjarsteinen, Klukksteinen BeliggenhetFylke: InnlandetKommune: LomLokalitet: Sålell, Meadalsvegen Steinen ligger på fjellet på sørsiden av Ottadalen. Fra Ottadalsvegen i dalbunnen, sving inn på Meadalsvegen ved...
26. Årdalstjørnane, Sveio

26. Årdalstjørnane, Sveio

Hola berget ved Årdalstjørnane Type: Fjell i dagen med klang Lokalt navn: Hola berget Beliggenhet Fylke: Vestland Kommune: Sveio Lokalitet: Årdalstjørnane–Øspedalen, Skiftestadvegen. Hola berget ligger langs Skiftestadvegen, mellom Nordskog og Eltravåg – omtrent 50...
25. Ytterøya, Levanger

25. Ytterøya, Levanger

Klokkesteinen på Ytterøya Type: Stein med sagn om kirkeklokkerLokalt navn: Klokkesteinen, Påssåhaugen BeliggenhetFylke: TrøndelagKommune: LevangerLokalitet: «Påssåhaugen», Øverlandet, Eide, Ytterøya Steinen står på prestegårdsjordet inntil veien, 300 meter vest for...
24. Bjørndalsnipa, Hå

24. Bjørndalsnipa, Hå

Syngesteinen ved Bjørndalsnipa Type: KlangsteinLokalt navn: Klingaren, Syngaren, Syngjarsteidn BeliggenhetFylke: RogalandKommune: HåLokalitet: Ognaheia, mellom Ualand og Heresvela Steinen ligger 109 meter over havet i heia, omtrent 600 meter nordvest for brua over...