11. Reppen, Sogndal

Klokkesteinen ved Tausagøyma

Type: Stein med sagn om kirkeklokker
Lokalt navn: Klokkesteinen

Beliggenhet
Fylke: Vestland
Kommune: Sogndal
Lokalitet: Tausagøyma, mellom Reppen og Reppastøylen

Steinen ligger nord for Reppen, på østsiden av gamlevegen (Skirsetvegen). Før vegen møter elva Senda finner du steinen omtrent 150 nedenfor veien.

Beskrivelse
Denne klokkesteinen er litt mer en en kubikkmeter stor, og er i dag festet til ei fururot. Den ligger rett på berget, og kan tidligere kan ha vært en ruggestein.

Kulturhistorie og tradisjon
Det ble sagt at steinen rugget på seg eller snudde seg når de ringte i kirkeklokkene i Stedje kirke i Sogndal. Det lokalhistoriske årsheftet So sa han … for 2005 står det også ei annen historie knyttet til steinen: «Ei kone i grendi som venta barn, var ein gong ute på bærplukking og sette seg på steinen for å kvila. Da kom ei binne, men ho snudde då ho såg kona.»

Kilder: Kjell Magne Hillestad og «Stølar og stølsliv i Sogndal – Utegløymde stølar», i … So han sa … Lokalhistorisk årshefte 2005 (Sogndal sogelag, Fjærland sogelag), s. 7.

Steinen er registrert på Stadnamnsarkivet til Fylkesarkivet i Vestland, og posisjonen på kartet er hentet derfra.

Takk til Kjell Magne Hillestad og Atle Bondevik for foto.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):