16. Halvveismyra, Larvik

Klokkesteinen ved Hafallen

Type: Stein med sagn om kirkeklokker
Lokalt navn: Smørbukken

Beliggenhet
Fylke: Vestfold og Telemark
Kommune: Larvik
Lokalitet: Halvveismyra, ved Smørbukkteigen, mellom Hafallen og Lunde, Vestmarka, Hedrum.

Steinen ligger langs en sti nord for gården Hafallen (langs Vestmarkveien). Nå (2021) er området gjengrodd, men steinen er likvel synlig få meter på vestsida av stien, omtrent 500 meter nordøst for Hafallen. Et stikryss merket Smørbukkteigen ligger 120 meter sør for steinen.

Beskrivelse
Dette er en kjempestein med trekant- eller kjegleform, høyde anslagsvis 6 meter. Lengde og breddde ca. 8 meter.

Kulturhistorie og tradisjon
Ved den gamle kirkeveien gjennom skogen fra Hafallen til Lunde ligger denne steinblokken. Den ble kalt Smørbukken, og det sies at den snur seg tre ganger når den hører kirkeklokkene i Hedrum kirke.

Kilder: «Gamle veier til Hedrum kirke» av Tor Bjørvik, i Hedrum og Lardal Menighetsblad nr 3, 2019, side 32–33.

Takk til Sylvelin Hege Sevilhaug.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):