25. Ytterøya, Levanger

Klokkesteinen på Ytterøya

Type: Stein med sagn om kirkeklokker
Lokalt navn: Klokkesteinen, Påssåhaugen

Beliggenhet
Fylke: Trøndelag
Kommune: Levanger
Lokalitet: «Påssåhaugen», Øverlandet, Eide, Ytterøya

Steinen står på prestegårdsjordet inntil veien, 300 meter vest for Prestgården, 100 meter øst for Øverlandet.

Beskrivelse
Dette er en bautastein som står oppå restene av ei gravrøys. Den er omtrent 1,90 meter høy og har en runeinskripsjon som er sterkt overgrodd og vanskelig å tyde. Steinen har også sju skålgroper.

Kulturhistorie og tradisjon
Navnet Klokkesteinen kommer fra et sagn som sier at steinen snur seg når det ringes med kirkeklokkene. Det er litt under 500 meter i luftlinje til Ytterøya kirke.

Steinen skal tidligere ha vært kalt Påssåhaugen. Lorentz D. Klüwer skriver i 1823 at den står ved siden av en kjempehaug med dette navnet. Haugen var allerede da utgravd, men steinen hadde beholdt navnet til haugen. Klüver sier videre: «Gamle Sagn berette, at En ved Navn Paassaa her skal være dræbt og begraven». Runene, fra runealfabetet yngre futhark, tyder på at steinen ble reist som gravminne i yngre jernalder. Skålgropene er vanskelige å datere sikkert. Tolkningen at de har vært offerskåler kan utelukkes med en stående steinbauta som dette. Kan gropene i dette tilfellet ha sammenheng med at folk har slått på steinen for lydens skyld?

Kilder: Lorentz D. Klüwer: Norske Mindesmærker aftegnede paa en Reise igjennem en Del af det Nordenfjeldske.Christiania 1823, s. 74; Aud Beverfjord: «Historien om en bautastein», i Spor 2, 2000, s. 18–19. (Også trykt i Årbok for Levanger historielag, 2001, s. 25–29.); Blad-grønt nr 4/2001, s. 12.

Foto: Google Maps og Visit Innherred
Tegning: Kalle Sognnes, s. 19 i Aud Beverfjords artikkel.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):