26. Årdalstjørnane, Sveio

Hola berget ved Årdalstjørnane

Type: Fjell i dagen med klang
Lokalt navn: Hola berget

Beliggenhet
Fylke: Vestland
Kommune: Sveio
Lokalitet: Årdalstjørnane–Øspedalen, Skiftestadvegen.

Hola berget ligger langs Skiftestadvegen, mellom Nordskog og Eltravåg – omtrent 50 meter sørøst for veien ved Årdalstjørnane (Skiftestad naturreservat).

Beskrivelse
Dette er et ca 12 meter langt parti med åpent, flatt fjell i dagen. På noen steder er det luftlommer i fjellet som gir en hul lyd når man slår på overflata. Fjellet er i ferd med å bli overgrodd med mose, og det er nå bare et lite område av det synlige fjellet som gir klang (jf video). De to øverste bildene er fra 2009, da en større del av fjellet var fritt, mens de øvrige er tatt i 2022.

Kulturhistorie og tradisjon
Bergflata ligger midt i traséen for en gammel veirest. Når folk passerte her – for eksempel med hest og vogn med jernbeslåtte hjul – la de merke til den spesielle hule lyden, og stedet fikk navnet Hola berget. Leiv Rossehaug (f 1952) har dette i familietradisjon.

Takk til Leiv Rossehaug, Magnus Bauer-Nilsen og Lars Svanberg Jakobsen.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):

WordPress Map Plugin