6. Hegg, Lærdal

Klokkesteinen på Hegg

Type: Stein, stedsnavn
Lokalt navn: Klokkesteinen

Beliggenhet
Fylke: Vestland
Kommune: Lærdal
Lokalitet: Hegg, Borgund, Lærdal

Steinen ligger i skogen i lia nordøst for gården Hegg, som ligger langs Borgundsvegen mellom Steinklepp og Borlaug.

Beskrivelse
På 542 meters høyde over havet ligger denne gedigne steinblokka, som på et tidspunkt må ha kommet ned fra fjellet og landet akkurat på denne hylla. Den er omtrent sju meter lang og fem meter bred, med en høyde på fire–fem meter. Den er flat på toppen, og man kan gå opp på den fra oversida (se bilde). På utsida står den ut i lufta, og der går det an å gå innunder overhenget.

Kulturhistorie og tradisjon
Stedsnavnet Klokkesteinen ble registert i fylkesarkivet til Sogn og Fjordane på 1980-tallet. Nåverende bruker på gården, Ole Tiemann Hegg (se bilde) forteller at da han som liten lekte i området pleide de å gå innunder steinen. Han har ikke hørt noen forklaring på hvorfor den heter Klokkesteinen, og ingenting er oppgitt i fylkesarkivet. Det kan være et sagn eller ei historie som har blitt glemt. Klokkesteinen gir ingen malmfull eller klokkeaktig lyd når du slår på den, så det kan ikke være bakgrunnen for navnet.

Takk til Marit Johanne Hegg og Ole Tiemann Hegg.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):