7. Mugnestølen, Vang i Valdres

Syngjarsteinen ved Mugnestølen

Type: Klangstein
Lokalt navn: Syngjarsteinen

Beliggenhet
Fylke: Innlandet
Kommune: Vang
Lokalitet: Langs Slettefjellvegen, ved Mugnestølen

Hvis du kommer fra Beito, følg Lykkjevegen vestover til en bom, der Slettefjellvegen starter. Etter tre kilometer – ved innsjøen Fleinsendin – svinger vegen til skarpt til venstre i et kryss. Derfra ligger steinen på nedsiden av veien etter omtrent 850 meter. 60 meter nordvest for ei løe på nedsiden av veien (se bilde med bobil) er det en liten møteplass. Der ser du steinen 25 meter ned i skråningen, markert med en liten stolpe.

Beskrivelse
Steinen ligger på snaufjellet, på 993 m.o.h. Det er mange steiner i området, men bare denne ene har lyd. Syngjarsteinen er avlang og avrundet, og måler omtrent 2 x 1,20 meter. Høyden er 1–1,20. Steinen ligger direkte på fjellet, og den ene siden er dekket av vegetasjon. Den har ingen synlige slagmerker eller andre spor. Den gir to–tre ulike toner. De klareste tonene ser ut til å være på toppen mot vest og delvis på siden mot øst. Begge steder er det to tydelige toner ettersom hvor man slår. Den lyseste frekvensen er tydelig begge steder (ca. G#), mens en mørkere tone (rundt henholdsvis E og Eb) er litt mindre klar.

Kulturhistorie og tradisjon
Syngjarsteinen er ikke allment kjent i Valdres, og heller ikke i Vang, der gårdene har hatt setrer i dette fjellområdet. Det ser ut til at den bare var kjent blant dem som hadde seter på Mugnestølen – som ligger like ovenfor steinen – og dem som setret lenger inne i fjellet og hadde seterveg forbi Mugnestølen. Ei dame (født 1925) fortalte at de pleide å stoppe og spille på steinen på vei til Olestølen (Åtjernstølen). En som hadde seter på Mugnestølen sier at de hvert år var nede ved steinen, og at de pleide å ta med besøkende ned dit for å vise den fram. Bestefaren hans (født 1882) visste godt om steinen, som de kalte Syngjarsteinen. Ellers er det ikke kjent noen historier eller tradisjoner omkring denne steinen.

Takk til Kjell Arne Godlien (1950–2018), Marit Godlien, Aud Kolltveit og Kari Hagaseth.

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):