9. Hårklau, Haukedalen

Klokkesteinen på Hårklau

Type: Stein med sagn om kirkeklokker
Lokalt navn: Klokkesteinen eller Klokkarsteinen

Beliggenhet
Fylke: Vestland

Kommune: Sunnfjord
Lokalitet: Ved Båthelleren, Indre Hårklau

Steinen ligger langs Haukedalsvegen i vannkanten på nordsiden av Haukedalsvatnet, 4,3 kilometer vest for Haukedalen kirke.

Beskrivelse
Dette er en ruvende steinblokk, noen meter høy og nesten ti meter lang i øst-vestlig retning.

Kulturhistorie og tradisjon
Ifølge tradisjonen snur steinen seg når den hører kirkeklokkene i Haukedalen kirke. I 1919 skriver Gustav Indrebø i Norsk folkekultur om Haukedalskirka (side 84–87), og gjengir der to sagn om klokkesteinen. Ifølge det ene lå steinen tidligere på sørsida av Haukedalsvatnet, oppe på heia. Jomfru Maria ville bære den over vannet og opp på fjellet Jøtulen, som ligger rett over steinen. Da hun skulle starte på stigningen opp fra vannet, ble det for tungt for henne, og steinen ble liggende igjen i fjøra. Et annet sagn forteller at det gikk et stort ras innunder Jøtulen. «Daa det kom, skulde fjellet paa søre sida senda sengjemat. Det sende denne steinen og let dei setja han der han staar», forteller Indrebø (side 87). Begge sagnene hentet Indrebø fra folk som bodde på Hårklau-gardene.

Bilder

Alle klokkesteiner (blå nåler med klang, grønne uten):