lokalitet

Koldal & Ankerhus

58°25’28.164”N 6°7’35.739”E

Koldal & Ankerhus

Nedlagte gruver i Eigersund, kort tur

Hvordan komme dit?

Fra Egersund følger du RV44 mot Sogndal. 400 meter etter rådhuset svinger du venstre og følger FV56 mot Koldal. Følg FV56 i ca. 6 km og parker på venstre side ved demningen Lievatnet.

Tilgjengelighet: Lett til middels hard tur. Merkede stier.

Varighet: 15 min til Ankerhus.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

 Kultur og historie

Gruvevirksomhet knyttet til ilmenitt har en lang historie i Rogaland. De første gruvene ble åpnet i 1785, nær Koldal omtrent 6 km øst for Egersund. Ilmenitt består av både jern og titan, og 3000 tonn malm ble fjernet gjennom 11 år med uttak av jern. På grunn av utfordringer med smelteprosessen, ble gruvevirksomheten avsluttet i 1796.

I 1861 startet ny virksomhet opp i området. Det ble bygget en jernbane for å transportere masse 7 km til kysten. Vogner fylt med malm ble transportert 118 meter ned til havet. De tomme vognene ble trukket tilbake til fjellet med hester. I 1881 ble gruvevirksomheten igjen avsluttet. 

Den aktuelle åren er utviklet i en trang øst-vest sone nær grensen mellom anortositt og gneiss. Dette området er rikt på ilmenitt. Det er omtrent 30 gruver og skjerp langs denne åren, og en av dem er Ankerhus.

Ilmenitt er et svart, metallisk mineral som består 50% av jern og 50% titanium-oksid. Titanium oksid er et hvitt pigment.  Jernet blir i prosessen hvor det blir skilt fra titanium oksidet, til jernsulfat, da det tilsettes sulfat i denne prosessen.  Jernsulfatet blir brukt til vann rensning av kloakk og annet forrurnset vann.  Titan-oksidet blir blant annet brukt som et pigment i maling, i plast og papir, men også i kosmetikk som solkrem og makeup, og i medisin. I mat kjenner vi det igjen som E171.

 

Bilder fra Koldal & Ankerhus