lokalitet

Mong & andre basaltganger

58°22’47.57”N 6°06’53.42E

Mong & andre basaltganger

Basaltic dykes in Eigersund

Hvordan komme dit?

Parkering: Informasjonstavle ved FV44 mot Sokndal. Følg skilter fra FV44 mot Mong. Parker ved siden av veien, eller i enden av veien. Du kan også parkere ved moloen på Lædre og følge sti fra Lædre til Mong. Denne stien er del av Dalane Kyststi. 

Tilgjengelighet: Enkel når man kommer fra FV44. Medium hard tur når man går fra Lædre.

Varighet: Ulike alternativer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!
What Three Words
founders.aliens.exhales

Geologi og natur

Mong og basaltiske ganger

De yngste bergartene i Magma Geopark er de mange basaltiske gangene kalt Eigersund gangsverm av basalter.

Hva er en basaltgang?

En gang er en steinplate som en gang ble smeltet og har krystallisert (størknet) i en brudd på en allerede eksisterende bergart. Bergarten i en gang er vanligvis forskjellig fra den allerede eksisterende bergarten. Aspektforholdet til en dyke er høyt, noe som betyr at tykkelsen er liten i forhold til lengde og bredde. Tykkelsen kan variere fra en centimeter til flere meter, og lateral forlengelse kan være mange kilometer, som er tilfellet for basaltgangene i Magma Geopark. 

Hva er basalt?

Basalt er den vanligste typen vulkansk stein på planeten vår. Den kan forekomme på jordens overflate (basalt), i ganger (diabas / dolerite) og som store masser under jordoverflaten (gabbro). 

Hvordan og når ble disse gangene dannet?

For rundt 900 millioner år siden ble alle landmassene på jorden samlet i et stor superkontinent, kalt Rodinia. For 750 millioner år siden begynte kontinentet å skli fra hverandre – kontinenter ble skilt ut og nye hav åpnet seg opp. Dette var en sakte prosess, og det var ikke før for 650 millioner år siden at kontinentet Norge begynte å drive avsted. Kontinentet ble kalt Baltica (Skandinavia + Russland + Ukraina), og det begynte å drive bort fra kontinentene Laurentia (Nord-Amerika + Grønland + Skottland) og Amazonia som dannet havet Lapetus (forgjengeren av Atlanterhavet) mellom dem. Da kontinentene begynte å splittes opp ble det startet vulkansk aktivitet. Denne aktiviteten førte til at ganger trengte inn i berggrunnen her i Magma Geopark. Datering av bergartene i disse gangene gir en alder på 616,3 millioner år – det er 300 millioner år yngre enn den omkringliggende anortositten.

Hvor finner vi basaltiske ganger i Magma Geopark?

Det er totalt 11 parallelle basaltganger i retningen ESE-WNW. Disse finner man flere plasser i geoparken, men de er godt tilgjengelige blant annet i Mong, på Tengs, på Gaudland, i Koldal og på Tellenes. 

 

Bilder fra Mong og andre basaltganger

Download our brochure of locations

All locations in Magma Geopark: