lokalitet

Odlandshølen

58°35’37.038”N6°6’54.49”E

Odlandshølen

Lett tur i Bjerkreim, 1-3 timer

Hvordan komme dit?

Følg E39 til Bjerkreim og kjør så videre mot Odland. Parkeringsplass 1 km NØ fra Odland. Følg veien forbi kaien til Ørsdølen.

Tilgjengelighet: Lett tur. Merkede løyper.

Varighet: 1-3 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

Denne lokaliteten er plassert helt innenfor den lagdelte Bjerkreim – Sokndal intrusjonen, og på nordsiden av en stor foldet struktur. På sørsiden av Ørsdalsvatnet ligger en bratt fjellvegg som eksponerer mange kantede steinblokker innesluttet i grovkornet masse. Langs veien på denne ruten kan du se et flott eksempel på et brudd som har blitt erodert og slipt ned til en rund hule. Denne typen jevn erosjonsoverflate kan bare produseres av rennende vann, og ble dannet på slutten av den siste istiden da enorme mengder vann strømmet under den smeltende isen.

 Det er flott utsikt over landskapet fra toppen av bakken på Hytland.

 

 

Bilder fra Odlandshølen

Last ned brosjyre med alle lokaliteter

Alle lokaliteter i Magma Geopark: