Gloppedalsura prosjektet fra Miljødirektoratet

Gloppedalsura prosjektet fra Miljødirektoratet

En av våre lokasjoner, Gloppedalsura, er i ferd med å gro igjen. Sammen med positive grunneiere og kommuner (Bjerkreim og Gjesdal) har Magma Geopark fått tilskudd fra Miljødirektoratet til skoging og til å utvikle Gloppedalsura til glede for både lokalbefolkning og...
Prosjektet GeoExplorer

Prosjektet GeoExplorer

Da har vi i Magma geopark en god nyhet og dele med dere! Vi har samarbeidet med NATURE AND GEOPARK STYRIAN EISENWURZEN UNESCO globale geopark (UGG) fra Østerrike i noen år nå, da det har vært et ønske å jobbe sammen i et Erasmus prosjekt. Og endelig har vi fått...
ArcticHubs-prosjektet

ArcticHubs-prosjektet

Magma Geopark er partner i The ArcticHubs-prosjektet  https://projects.luke.fi/arctichubs/(H2020 European støttet) som er et ambisiøst, tverrfaglig internasjonalt samarbeids prosjekt, tar sikte på å forske på praktiske løsninger for å hjelpe til med å møte de store...
God mottakelse av Magmas klokkesteinsprosjekt

God mottakelse av Magmas klokkesteinsprosjekt

Tidligere November var Gjermund Kolltveit på en forskningskonferanse i Berlin med en plakatpresentasjon om Magmas klokkesteinsprosjekt. Det 11. symposiet til ISGMA (International Study Group on Music Archaeology) samlet musikkarkeologer fra hele verden. Noen forskere...
Kunstprogrammet The Tide is Changing

Kunstprogrammet The Tide is Changing

Et kunstprogram, som undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker! Kunstprogrammet The Tide is Changing undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker. Det har blitt til i samrbeid mellom kurator Ida Højgaard og oppdragsgiver...