lokalitet

Storeknuten

58°31’4.835”N 6°9’50.237”E

Storeknuten

Middels tur i Eigersund, 2 t, spesiell geologi

Hvordan komme dit?

Fra Egersund følger du E39 mot Helleland. Der svinger du av og kjører sør på FV32 mot Eia. Følg den smale, svingete veien opp og ta av mot Drange. Parker bilen der en vei går opp en bakke til venstre (W3W: ///snøen.parafin.vunnet). Gå opp Dybingsveien og passer bondegården på høyre side.

Tilgjengelighet: Middels vanskelig tur. Bruk Dalanekartet.

Varighet: 1-3 timer.

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

For nesten en milliard år siden var området som i dag er Magma Geopark ca. 20 kilometer under jordens overflate. Varm magma begynte å størkne i dypet og delte seg inn i en rekke bergarter, hvorav noen er lagdelte. På Storeknuten kan du kan få sett nærmere på den største lagdelte intrusjonen i Vest-Europa.

Stien til Storeknuten passerer velutviklede lag med bergarter som tilhører Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Hvert lag representerer krystallisasjonsfronten som var plassert i bunnen av magmakammeret for 926 millioner år siden. Mens det stivnet, falt deler av taket på magmakammeret av og sank til gulvet der de ble oppslukt av den fremadgående krystallisasjonsfronten. Disse blokkene som er blitt «begravd» i andre bergarter kalles inklusjoner.

Den nederste delen av Storeknuten består av stein som forvitrer lett og produserer fruktbar jord. På grunn av dette er den nederste delen av bakken dekket av gress, mose og lav. Det er en knivskarp kontakt mellom disse forvitrede bergartene og de overliggende som er nesten fri for vegetasjon. Denne grensen viser hvor ny magma kom inn i kammeret. Dette var den siste store magmatilstrømningen i Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Før denne magmaen begynte å krystallisere, var det en tykkelse på ca. 2500 meter magma i kammeret.

Fra toppen av Storeknuten er det fantastisk utsikt over landskapet, og du kan virkelig sette pris på størrelsen av dette gamle magmakammeret som strekker seg rundt 40 km fra Sokndal i sør- øst til Bjerkreim i nord- vest.

Kultur og historie

Storeknuten er en gammel bygdeborg fra folkevandringstiden. Toppen er vanskelig tilgjengelig fra alle sider bortsett fra nord-øst. Her kan man se rester etter murer bygget av store steiner. Bygdeborger er naturlige forsvarsverk, og en viktig del av kulturarven i Magma Geopark.

 

 

Bilder fra Storeknuten

Last ned brosjyre med alle lokaliteter

Alle lokaliteter i Magma Geopark: