destinasjon

Syngjarstein

Syngjarstein

Hvordan komme dit?

Parkering: Flere alternativer.

Tilgjengelighet: Flere alternativer. Det tar mindre enn ti minutter å spasere på grusvei til Syngjarsteinen på Skåra.  

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!
What Three Words

Skåra: spoke.dolphin.handrail

Orrestadvatnet: deeds.catching.dive

Kjervall: goods.landlords.escapades

Geologi og natur

Vitenskapen har ikke enda klart å finne en god vitenskapelig forklaring på hvorfor noen steiner synger. Ulike teorier har blitt presentert, men ingen av dem har gitt en god nok forklaring på fenomenet. Den mest vanlige teorien er at syngjarsteinene består av et spesielt mineral eller en spesifikk samling mineraler. Denne teorien faller gjennom ettersom disse steinene består av svært mange, og ulike, bergarter.

Kultur og historie

Gjennom historien har mennesket lett etter forklaringer på naturfenomen, hendelser og formasjoner. Legender og sagn har blitt overført fra generasjon til generasjon, og er en viktig del av vår kulturarv. Det har vært mange historier om syngjarsteiner som lokker på folk. Andre historier forteller om alver og skogfolk som lever inni disse steinene, og som får dem til å synge.

Kanskje det egentlig bare er en liten bit magi?

Bilder fra Syngjarstein

Last ned brosjyre med alle lokaliteter

Alle lokaliteter i Magma Geopark: