lokalitet

Terland Klopp

58°33’54.731”N 6°13’51.955”E

Terland Klopp

Historisk steinbro i Eigersund, familievennlig tur

Hvordan komme dit?

Kjør E39 til Helleland og deretter FV42 frem til skilt. Parker langs veien.

Tilgjengelighet: Lokasjonen ligger like ved veien.

Varighet: 0 timer

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Kultur og historie

Terland Klopp er en 60 m lang steinbro. Denne broen er den lengste og best bevarte av sitt slag i Norge. Den støttes av 22 steinstolper og er bygget av flate blokker av stein. Den ble trolig først bygget rundt 1800, og ble vedlikeholdt og reparert til den ble stengt for trafikk i 1977. I 1986 ble det restaurert som et kulturarvs sted. Når du reiser rundt i Magma Geopark, kan du se flere gamle steinbroer, hvorav noen er konstruert som Terland Klopp, mens andre har en eller flere buer. Den siste broen med steinbue finner man i Sogndalstrand. Denne ble bygget i 1999.

Bilder fra Terland Klopp