lokalitet

Ytstebrød & Hagavatnet

58°26’00.92’’N 5°53’46.07’’E

Ytstebrød & Hagavatnet

'Månelandskap' i Eigersund. Familievennlig tur, 2 timer T/R

Hvordan komme dit?

På grunn av svært smal vei kan kun personbiler og minibusser kjøre helt inn til parkeringsplassen. Følg skilter fra hovedveien.

Tilgjengelighet: Lett gåtur, hovedsakelig på grusvei. Barnevogn kan brukes på grusveien. Familievennlig.

Varighet: I underkant av 2 timer tur/retur (ca. 2 km).

Vis hensyn:

  • Parker på parkeringsplassen, og vis respekt for privat land.
  • Ta hensyn til dyr langs ruten.
  • Husk å lukke grinder og porter slik at dyr ikke forsvinner.
  • Hunder må være i bånd.
  • Etterlat kun fotspor!

Geologi og natur

Det er anortositt som dominerer dette landskapet, og på begynnelsen av turen vil du også se elementer av noritt langs veien. Anortositten ble dannet for 930 millioner år siden dypt inne i jorda. Du finner også elementer av Håland anortositten langs ruta. Denne anortositten ble dannet for omtrent 1 milliard år siden.

Kultur og historie

Hagavatn er en liten innsjø på Ytstebrød, på Eigerøy. I 2017 ble det åpnet en ny grusvei på vestsiden av vannet. Langs veien kan du få innblikk i det spesielle kyst- og kulturlandskapet i Dalane, og det er sauer som gresser i området året rundt. Man ser også mange spor av hvordan dette landskapet har formet seg selv over millioner av år. Det er rikelig med sigdmerker, flyttblokker og skuringsstriper i svabergene.

Hvis du velger å følge stien rundt vannet, langs kysten, kan du se spor etter 2. verdenskrig. Her ser du blant annet rester etter bygninger, transportbane og en stor lyskaster som ble brukt av soldater for å holde utkikk utover Nordsjøen. Du kan fortsette turen langs kysten og vil da ende opp i Rausvåg. Dette er en liten, aktiv havn der det fortsatt foregår tradisjonell fangst og fiske ut fra, blant annet hummer i vintersesongen. Passer Rausvåg og følg veien tilbake til parkeringsplassen som var utgangspunkt for turen.

Geolog Harrison H. Schmitt

Harrison Schmitt ble født i USA 3. juli 1935. Han studerte geologi ved universitetet i Oslo på slutten av 50-tallet, og besøkte Egersund i forbindelse med feltstudier av anortositt. Senere ble han ansatt i Norges Geologiske undersøkelser (NGU) for å tegne geologiske kart.

Schmitt er den eneste vitenskapsmannen som har vært på månen. Han var med på Apollo 17. I løpet av tre dager i desember 1972 samlet han 110 kilo månestein, blant annet anorthositt. Han innehar rekorden for lengst opphold på måneoverflaten.

Etter karrieren som astronaut viet Schmitt livet til politikken og ble i 1976 senator for det republikanske partiet.

Bilder fra Ytstebrød & Hagavatnet